Bine aţi venit la Asociaţia pentru promovare economică şi relaţii economice externe!

Pe membrii asociaţiei noastre îi uneşte convingerea vie că politica şi economia depind de angajamentul fiecăruia. În cadrul Asociaţiei pentru promovare economică şi de relaţii economice externe (APEREE), cadrelor de conducere din economie, ştiinţă şi din viaţa publică le revin responsabilităţi comune: trecînd peste toate interesele particulare se angajează pentru realizarea şi sprijinirea unei economii de piaţă cu particularităţi ecologico-sociale, care să asigure păstrarea unei bunăstari permanente pentru toţi oamenii de pe pămînt, şi pentru următoarele generaţii.

Economia- asta suntem noi toţii !

Progresul şi bunăstarea nu sunt produsul întîmplării, ci se bazează pe curajul, creativitatea şi spiritul de sacrificiu a multor oameni din această ţară .

Economie – asta suntem cu toţii!

În sensul acestei lozinci, APEREE doreşte consolidarea disponibilităţii de realizare şi creşterea spiritului de responsbilitate în societatea noastră. Competenţa noastră – avantajul dvs.!

APEREE mijloceşte membrilor săi contacte valoroase la toate nivelele: la faţa locului în nenumărate cluburi economice, la nivel regional în asociaţiile la nivelul landurilor şi la nivel naţional, în cadrul senatului APEREE. La nivel internaţional membrii APEREE sunt bine conectaţi printr-o reţea extinsă de consilieri în probleme economice externe, avînd acces exclusiv la peste 100 de Trade Points din întreaga lume.

Senatul APEREE

Senatul APEREE este constituit din personalităţi marcante din economie, ştiinţă, mass-media şi cultură, cît şi din reprezentanţi în viaţa politcă, diplomaţie şi viaţa publică. Calitatea de membru în senat este exclusivă. Aceasta stă deschisă numai pentru întreprinderile care au activitate la nivel naţional şi este limitată la o personalitate pentru fiecare branşă. Condiţia promovării în acest for este, în afara succesului profesional deosebit, imaginea ca exemplu în respectivul domeniu de activitate pe care o desfăşoară, şi angajamentul faţă de ţelurile APEREE.

Membrii senatului au o responsabilitate sporită în implementarea obiectivelor APEREE şi a reprezentării asociaţiei. Împreună cu consiliul economic formează „ centrul de gîndire“ al APEREE şi propun soluţii de viitor pentru solicitările naţionale şi internaţionale ale economiei. Contribuie la informarea şi consilierea factorilor de decizie din politică şi al autorităţilor la nivel naţional, european şi internaţional.

Prin aceasta fondatorii asociaţiei reînvie ideile vechi si, în acelaşi timp moderne ale senatului din Grecia şi Roma antică, prin care un cerc echilbrat de spiritualităţi independente promovează ideile etice ale comunităţii, în locul interesele lor particulare.

Reţeaua de relaţii economice externe

Prin parteneriate , stînsele colaborări cu organizaţiile internaţionale şi prin parteneri de servicii competenţi APERRE pune la dispoziţie membrilor săi o reţea extinsă pentru promovarea avtivităţilor economice în toată lumea.

Această reţea este completată de consilieri economici externi, care oferă membrilor APERRE contacte şi informaţii de primă mînă în aprope toate regiunile lumii. Completarea acestei oferte se face printr-un cerc de experţi aleşi cărora le aparţin prinre alţii, avocaţi, experţi în control economic, consilieri de impozite şi de resurse umane ca şi cosultaţi de întreprindere. Pentru întrebări, membrilor APERRE le sta la dispoziţie serviciul pentru probleme economice externe din serviciul federal de relaţii al APERRE. În special pentru comenzile de investigaţii dificile membrilor APERRE li se oferă ajutor rapid şi de nădejde. Reuniuni de specialitate şi călătorii externe cu scop economic, în afară modului obişnuit de abordare, completează acest serviciu oferit.

World Trade Point Federation (WTPF)

În partenierat cu United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) asociaţia este reprezentantul legal al World Trade Point Federation din Germania, o bancă de date pentru proiecte la nivel mondial, la care întreprinzătorii au acces. Accesul la licitaţiile, ofertele şi informaţiile din mai mult de 100 de Trade Points din 70 ţări din lume face posibil intreprinderilor mici şi mijlocii un avantaj în plus de cunoaştere.

APERRE echipă puternică

Prin creativitatea şi capacitatea lor de inovaţie membri noştrii reprezintă dovada cea mai bună pentru locaţia în Germania. A fi membru APERRE înseamnă să te bazezi pe o reţea puternică de forţe de conducere cu aceleaşi interese şi o consiliere implicată, formată din ceilalţi membrii din cadrul APERRE. APERRE vă însoţeşte ca partener puternic în afaceri - necontînd în ce parte a lumii au nevoie de noi!

Succesul tău este puterea noastră!

 

Contact

Rémi Dubail
Şef de birou Serviciul federal de relaţii

Neues Kranzler Eck
Kurfürstendamm 22
10719 Berlin
E-Mail: info(at)bwa-deutschland.de