Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Birliği'ne Hoş Geldiniz

Birliğimizin üyeleri, siyaset ve ekonominin her bir bireyin bağlılığına dayandığı inancıyla birleşmiştir. Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Birliği'nde (BWA) ekonomi, bilim ve kamu yaşamının uzmanları ve yöneticileri kolektif bir sorumlulukla karşı karşıyadır: Tüm tikel çıkarların ötesinde, herkes için sürdürülebilir büyüme yaratan ve gelecek nesiller için dünyamızı korumaya yardımcı olan eko-sosyal bir piyasa ekonomisi için adım atıyorlar.

 

Ekonomi hepimiz demektir!

İlerleme ve zenginlik tesadüfen ortaya çıkmaz; bu ülkedeki pek çok insanın cesaretine, yaratıcılığına ve adanmışlığına dayanır. Ekonomi hepimiz demektir! Bu slogan doğrultusunda BWA, toplumumuzda motivasyonu, bağlılığı ve sorumluluk duygusunu güçlendirmeye çalışmaktadır.

 

Bizim yetkinliğimiz - sizin avantajınız!

BWA her düzeyde değerli temaslar düzenlemektedir: ülke çapında federal Senato, bölgesel şubeler ve çok sayıda yerel Ticaret Kulübü. Uluslararası düzeyde BWA üyeleri, yaygın bir dış ticaret danışmanları ağı ve dünya çapında 100'den fazla Ticaret Noktası ile özel temaslara sahiptir.

 

BWA-Senato

Ekonomi, bilim ve kültür alanlarından tanınmış şahsiyetlerin yanı sıra siyaset ve diplomasi temsilcileri BWA'nın federal senatosunu oluşturur. Üyelik ayrıcalıklıdır. Sadece ülke çapında öneme sahip işletmelere açıktır ve prensip olarak her ticaret dalından bir üye ile sınırlıdır. Atanma koşulları, ilgili faaliyet alanında kayda değer bir başarı ve örnek bir işlevin yanı sıra ortak hedeflerimizin savunulmasıdır.

Senato üyeleri özellikle birliğin siyasi stratejilerinin uygulanmasından sorumludur ve BWA'yı kamuoyunda temsil ederler. Bilimsel danışma kurulu ile birlikte dernek bünyesinde bir düşünce kuruluşu oluştururlar ve ulusal ve uluslararası ekonomiyi teşvik stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olurlar. Bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde siyaset ve yönetim alanındaki karar alıcıları bilgilendirir ve onlara danışmanlık yaparlar.

Derneğin kurucuları, eski Yunan ve Roma'daki eski ve aynı zamanda modern senato fikrinin yeniden canlandırılmasına izin vermişlerdir. Bu fikre göre, bağımsız zihinlerden oluşan dengeli bir çevre, tikel çıkarlardan ziyade ortak iyiliğin peşinden koşar.

 

Dış ticaret ağımız

Uluslararası kuruluşlar ve yetkin hizmet ortaklarıyla kurulan ortaklıklar ve yakın işbirlikleri, BWA üyeleri için dünya çapında bir ağ sağlamaktadır. Dış ticaret danışmanları ve vergi, işe alım ve yönetim gibi alanlarda uzmanlardan oluşan bir kadro bu hizmeti tamamlamaktadır. BWA'nın federal ofisindeki dış ticaret departmanı, daha fazla soru için BWA üyelerine güvenilir yardım sunmaktadır. Dış ticaretin alışılagelmiş yollarının dışına yapılan düzenli uzman teknik ve dış ticaret seyahatleri bu hizmeti tamamlamaktadır.

 

Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu (WTPF)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile ortaklaşa olarak BWA, girişimciler için küresel bir proje veri tabanı olan Almanya'daki Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu'nun resmi destek kuruluşudur. Dünya çapında 70 ülkede 100'den fazla Ticaret Noktasından güncel ilanlara, tekliflere ve bilgilere erişim, küçük ve orta ölçekli işletmeler için değerli bir avantajdır.

 

BWA - Güçlü bir ekip

Yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile üyelerimiz Almanya'nın ticari konumu için en iyi argümandır. BWA üyeliği, benzer düşünen kişilerden oluşan güçlü bir ağın ve personelimiz tarafından güçlü bir desteğin kapılarını açar. BWA, dünyanın neresinde olursa olsun, üyelerine güçlü bir ortak olarak eşlik eder! Sizin başarınız bizim gücümüzdür!

 

İletişim

Federal Merkez
Kranzler Eck Berlin
Kurfürstendamm 22
10719 Berlin

E-Posta: info(at)bwa-deutschland.de