Witamy w Federalnym Stowarzyszeniu Współpracy Gospodarczej i Handlu Zagranicznego (BWA)

Członków naszego stowarzyszenia łączy przekonanie, że polityka i gospodarka opierają się na zaangażowaniu każdego człowieka. W Federalnym Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA) eksperci i kadra kierownicza gospodarki, nauki i życia publicznego ponoszą wspólną odpowiedzialność: poza wszelkimi partykularnymi interesami opowiadają się za ekologiczno-społeczną gospodarką rynkową, która zapewnia zrównoważony wzrost dla wszystkich i pomaga zachować nasz świat dla przyszłych pokoleń.

Gospodarka to my wszyscy!

Postęp i bogactwo nie są dziełem przypadku, lecz opierają się na odwadze, kreatywności i poświęceniu wielu ludzi w tym kraju. Gospodarka to my wszyscy! W myśl tego hasła BWA stara się wzmacniać motywację, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w naszym społeczeństwie.

Nasze kompetencje - Twoja korzyść!

BWA pośredniczy w nawiązywaniu cennych kontaktów na wszystkich szczeblach: na szczeblu krajowym w Senacie Federalnym, w oddziałach regionalnych oraz w licznych lokalnych Klubach Handlowych. Na poziomie międzynarodowym członkowie BWA mają ekskluzywny kontakt z rozległą siecią zewnętrznych doradców handlowych oraz z ponad 100 punktami handlowymi na całym świecie.

Senat BWA

Senat Federalny BWA tworzą znane osobistości ze świata gospodarki, nauki i kultury oraz przedstawiciele świata polityki i dyplomacji. Członkostwo jest ekskluzywne. Jest otwarte tylko dla przedsiębiorstw o znaczeniu ogólnokrajowym i z zasady ogranicza się do jednego członka z każdej gałęzi handlu. Warunkiem przyjęcia jest wybitny sukces i wzorowe funkcjonowanie w danej dziedzinie działalności oraz wspieranie naszych wspólnych celów.

Członkowie Senatu są w szczególności odpowiedzialni za realizację strategii politycznych stowarzyszenia i reprezentują BWA na forum publicznym. Wraz z naukową radą doradczą tworzą w stowarzyszeniu think tank i pomagają w opracowywaniu strategii promocji gospodarki krajowej i międzynarodowej. Informują i konsultują decydentów politycznych i administracyjnych na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Założyciele stowarzyszenia chcą w ten sposób ożywić starą, a zarazem nowoczesną ideę senatu w starożytnej Grecji i Rzymie. Zgodnie z tą ideą, zrównoważony krąg niezależnych umysłów dąży do wspólnego dobra, a nie partykularnych interesów.

Nasza sieć handlu zewnętrznego

Partnerstwa i ścisła współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz kompetentnymi partnerami usługowymi zapewniają członkom BWA ogólnoświatową sieć kontaktów. Usługi te uzupełnia zespół doradców ds. handlu zagranicznego i ekspertów w takich dziedzinach, jak podatki, rekrutacja i zarządzanie. W przypadku dalszych pytań dział handlu zagranicznego w biurze federalnym BWA oferuje członkom BWA niezawodną pomoc. Regularne specjalistyczne wizyty techniczne i handlowe poza utartymi szlakami handlu zagranicznego stanowią dopełnienie tej usługi.

Światowa Federacja Punktów Handlowych (WTPF)

We współpracy z Konferencją Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) BWA jest oficjalną organizacją wspierającą Światową Federację Punktów Handlowych w Niemczech, globalną bazę danych dla przedsiębiorców. Dostęp do aktualnych ogłoszeń, ofert i informacji z ponad 100 Punktów Handlowych w 70 krajach świata stanowi cenną korzyść dla małych i średnich przedsiębiorstw.

BWA – Mocny zespół

Dzięki swojej kreatywności i innowacyjności nasi członkowie są najlepszym argumentem na rzecz lokalizacji biznesu w Niemczech. Członkostwo w BWA otwiera silną sieć podobnie myślących osób oraz silne wsparcie ze strony naszych pracowników. BWA towarzyszy swoim członkom jako silny partner - niezależnie od tego, gdzie na świecie możemy być pomocni! Twój sukces jest naszą siłą!

Federal headquarters
Kranzler Eck Berlin
Kurfürstendamm 22
10719 Berlin

E-Mail: info(at)bwa-deutschland.de