Serdecznie Witamy na stronach Federalnego Związku Wspierania Gospodarki i Handlu Zagranicznego !

Naszych członków łączy przekonanie, iż polityka i gospodarka przenikają się wzajemnie i zależą od zaangażowania nas wszystkich. W ramach działalności Federalnego Związku Wspierania Gospodarki i Handlu Zagranicznego członkowie kadry kierowniczej jednostek działających zarówno w obszarze gospodarki i biznesu jak również nauki i życia publicznego podejmują wspólne wyzwanie: pomijając wszelkie partykularne interesy wspólnie działać dla dobra ekologiczno-socialnej gospodarki wolnorynkowej, która jest podstawą trwałego dobrobytu wszystkich ludzi jak również umożliwia kształtowanie świata przyjaznego dla następnych generacji.

 

Gospodarka – tworzymy ją wszyscy !

Postęp i dobrobyt nie są dziełem przypadku, lecz zależą od odwagi, kreatywności i gotowości ponoszenia ofiar przez nas wszystkich, ponieważ my wszyscy tworzymy gospodarkę. Zgodnie z tym hasłem BWA stawia sobie za cel wzmocnienie przedsiębiorczości i świadomości naszego społeczeństwa.

 

Nasza wiedza to Państwa korzyść !

BWA przekazuje swoim członkom cenne kontakty na wszelkich szczeblach: w ramach działalności miejscowych klubów gospodarki, na płaszczyźnie regionalnej w ramach działalności regionalnych kół związku  i w skali całego kraju w ramach działalności senatu BWA. Międzynarodowy charakter naszej działalności realizujemy poprzez szeroką sieć naszych doradców ds. gospodarki międzynarodowej oraz dostęp naszych członków do ponad 100 tzw. Trade Points rozsianych na całym świecie.

 

Senat BWA

Czołowe osobistości ze świata biznesu, nauki, mediów i kultury jak również reprezentanci świata polityki, dyplomacji i życia publicznego tworzą senat BWA. Członkostwo w senacie ma charakter ekskluzywny i przysługuje jedynie przedsiębiorstwom o znaczeniu ogólnokrajowym i jest ograniczone tylko do jednego przedstawiciela każdej branży. Warunkiem powołania w skład senatu jest obok szczególnych sukcesów gospodarczych oraz przymiotu bycia wzorowym przedsiębiorcą w danej branży również przekonanie i wola realizacji celów stawianych sobie przez BWA.

Członkowie senatu są w szczególny sposób odpowiedzialni za realizację celów działalności związku oraz publicznie reprezentują BWA. Wspólnie z Radą Naukową tworzą oni swoisty „think tank” i opracowywują zorientowane na przyszłość rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarki narodowej i międzynarodowej. Członkowie senatu wspierają i doradzają decydentom oraz organom decyzyjnym ze świata polityki i to zarówno na płaszczyźnie regionalnej i ogólnokrajowej jaki i europejskiej i międzynarodowej.

Tym samym założyciele Związku nawiązali do tradycji senatu w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie wyważony krąg niezależnych autorytetów hołdował dobru ogółu a nie partykularnym interesom różnych grup.

Sieć współpracy zagranicznej

Dzięki kontaktom partnerskim i ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi BWA umożliwia swoim członkom dostęp do ogólnoświatowej sieci wspierania międzynarodowych inicjatyw gospodarczych.

Dodatkową pomoc świadczą doradcy specjalizujący się w obszarze międzynarodowych kontaktów gospodarczych, którzy oferują członkom BWA pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz służą pochodzącymi z pierwszej ręki informacjami odnośnie sytuacji gospodarczej w niemal wszystkich zakątkach świata.

Nasza ofertę uzupełnia krąg wybranych ekspertów, w tym doświadczonych adwokatów, audytorów oraz doradców podatkowych, personalnych i biznesowych. Do dyspozycji członków jest nasz wydział ds. handlu zagranicznego znajdujący się w głównej siedzibie naszego związku, pomocny zwłaszcza w przypadku sporządzania kompleksowych i skomplikowanych opracowań dotyczących wybarnych zagadnień gospodarczych. Pełną paletę naszych usług dopełniają regularnie odbywające się konferencje i szkolenia oraz wyjazdy organizowane dla naszych członków.

 

Die World Trade Point Federation (WTPF)

Poprzez partnerstwo w United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) jesteśmy w Niemczech oficjalnym przedstawicielem World Trade Point Federation – ogólnoświatowej bazy danych dla przedsiębiorców,oferującej dostęp do listy aktualnych przetargów, ofert i informacji gospodarczych z ponad 100 Trade Points znajdujących się w 70 krajach świata i dającej w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom znaczącą przewagę w pozyskiwaniu informacji.

 

BWA – zgrany Team

Dzięki swojej kreatywności i innowacyjności zrzeszone w naszym związku przedsiębiorstwa są żywym dowodem przemawiającym za Niemcami jako silnym ośrodkiem inwestycyjnym. Członkostwo w BWA oznacza możliwość zdania się na silnego partnera, uczestnictwo w rozbudowanej sieci podobnie usposobionych przedsiębiorców oraz zaangażowane wsparcie kompetentnych pracowników BWA.

BWA jest silnym partnerem wspierającym Państwa w waszych przedsięwzięciach – niezależnie od tego w jakiej części świata Państwo nas potrzbujecie.

Wasz sukces jest naszą siłą